Kożuchy Wielkie II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wies, gm. Giżycko, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych mieszkańców Kożuch Wielkich podczas I wojny światowej 1914-15 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-21
Nazwisk: 16

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARANOWSKIA.------ -
BRONSTF.------ -
BUCHLERE.------ -
CZYMALKG.------ -
HILGERK.------ -
KOSLOWSKIG.------ -
KOSLOWSKIA.------ -
KOSZIOLLG.------ -
LANKAUK.------ -
NEDZAJ.------ -
RORSCHKEG.------ -
SARNOCHG.------ -
SCHWEIGERM.------ -
TIEDTKEG.------ -
WASSMANNK.------ -
WILLUSAG.------ -


Powrót do strony głównej