Biecz III (nr 107)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Biecz, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 107 - okręg III
Opis:

Trzy mogiły żołnierzy armii austro-węgierskiej na cmentarzu żydowskim przy ul. Tysiąclecia nie zachowały się. Cmentarz został zniszczony podczas II wojny światowej. Obecnie jest na nim pomnik z napisem: "Pamięci Żydów z Biecza i okolic zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w obozach, getcie i w lasach w latach 1939-1945.

Dane uzupełnione na podstawie: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-01-29
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LUSTIGEMILE.R. INF.I.R. 361914-10-05--- -
BIRNMEIR (?)LDST.INF.I.R. 571915-05-13--- -
BERKOWICZMORITZHONV.H.I.R. 111915-05-17--- -


Powrót do strony głównej