Binczarowa (nr 127)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grybów, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 127 - okręg III
Opis:

Element centralny cmentarza stanowi kamienny mur pomnikowy o długości 10,5 m. Na murze umieszczono datę 1914 oraz tablicę z napisem „Kwatera żołnierzy poległych w czasie działań wojennych w 1915 roku - 60 rosyjskich i 60 austrowęgierskich”. Przed murem znajduje się 5 betonowych płyt imitujących nagrobki. Za murem stoi krzyż drewniany z metalową tablicą
(źródło opisu: http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/6740/)

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-04-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej