Grębocice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grębocice, pow. polkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny grób na miejscowym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-11
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MÜLLERRICHARDKRIEGSFREIWILLIGER-1915-04-10-1895-04-03- -


Powrót do strony głównej