Siedlce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Oława, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny grób na miejscowym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-11
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LANGNERHERMANN--1914-09-09--- -
MANGLIERSOTTO--1918-07-18FRANKREICH1893-02-08- -
TSCHECHNERICHARD--1917-09-??FLANDERN1897-11-19- -


Powrót do strony głównej