Florynka (nr 126)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grybów, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 126 - okręg III
Opis:

Cmentarz wojenny zlokalizowany jest w pobliżu cmentarza parafialnego, przy drodze Grybów – Krynica. Ogrodzony jest metalowymi rurkami osadzonymi na betonowych słupkach Po środku pomnik z kamienia i betonu z napisami w języku niemieckim i węgierskim. Pochowano tutaj 103 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich poległych w grudniu 1914 roku. (http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/6741/)

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-04-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej