Wiry


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Marcinowice, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny nagrobek na starym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-14
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
STORCHPAUL--1918-09-24-1880-10-21- -


Powrót do strony głównej