Legnickie Pole


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Legnickie Pole, pow. legnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości zniszczonych w 1945 r. pomników poległych, odkopane w i zabezpieczone w 2003 r. Na zniszczonej płycie zachowała się część nazwisk.
W wiosce znajdowały się dwa pomniki: pomnik poległych mieszkańców oraz pomnik szkoły kadetów.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-18
Nazwisk: 18

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?OPPRICHR.--1918-09-27--- -
?YSCHEA.--1918-07-??--- -
AESCHED.------ VERM.
ANDERSA.--1919-06-28--- -
BAHN------- -
BASLERD.--1918-04-01--- -
BENE?D.--1917-10-19--- -
DERNERK.--1918-09-14--- -
FURTHR.--1918-03-24--- -
HERRMANNF.--1918-10-14--- -
LEISNERB.--1918-09-27--- -
PRESSEH.--1922-03-04--- -
RENNERP.--1918-10-12--- -
SCHREIBERB.--1918-04-05--- -
STEINPELF.--1914-10-20--- -
THIEMD.--1919-07-01--- -
THORANROBERT------ -
ZOBELW.--1918-10-21--- -


Powrót do strony głównej