Chmieleń II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubomierz, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła na przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-18
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GURLACHPAUL--1919-05-18-1891-04-22- -


Powrót do strony głównej