Kołaczyce I (nr 38)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kołaczyce, pow. jasielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 38 - okręg II
Opis:

Dane z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-31
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WATENBERGER-UT.OFFZ.KPGRZF 3---- -


Powrót do strony głównej