Zgorzelec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Zgorzelec, pow. zgorzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła na cmentarzu parafii MB Łaskawej, ul. Cmentarna.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-27
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GÖBELHANSSERG.INF. REG. 2071918-04-24FRANKREICH1892-08-19- -


Powrót do strony głównej