Dębie II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niewielki pomnik na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-07-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej