Chrząstowice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-07-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BROJFRANZ--1914-09-09RUSSLAND1884-04-02- VERMISST


Powrót do strony głównej