Kadłubiec


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Leśnica, pow. strzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych na przywatnej posasji przy ul. Wiejskiej 37.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-08-09
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MACHAEDWARD------ -
MACHAFRANCISZEK------ -


Powrót do strony głównej