Kędzierzyn-Kożle - Sławięcice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Pozostałości kwatery wojskowej z okresu I w. św. oraz pomnika poległych na cmentarzu komunalnym, ul. Sławięcicka.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-08-10
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej