Kędzierzyn-Kożle - Kłodnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła poległych na lokalnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-08-10
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PODSIADŁYFERDINANDSTAATL. HEGEMEISTER-1916-10-16-1853-11-17- -
PODSIADŁYROBERTLEUTN. D. L. u. KOMP. FÜHRERALPENKORPS JÄG. BATL. 101918-05-01FLANDERN1884-04-09- -


Powrót do strony głównej