Piotrowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Przeciszów, pow. oświęcimski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I i II wojnie światowej na skrzyżowaniu ulic Andrychowskiej, Zatorskiej i Lipowej.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-08-15
Nazwisk: 34

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FIGURAANT.------ -
KRAWCZYKANT.------ -
ZAJĄCANT.------ -
ANTECKIFRAN.------ -
CZOPEKFRAN.------ -
KOZIOŁFRAN.------ -
NOWAKFRAN.------ -
WRÓBELFRAN.------ -
WÓJCIKJAKUB------ -
CZOPEKJAN------ -
FRĄCZEKJAN------ -
GWÓŹDŹJAN------ -
MAKUCHJAN------ -
WIŚNIEWSKIJAN------ -
WOLAMINJAN------ -
GÓRECKIJÓZEF------ -
JASIŃSKIJÓZEF------ -
KNUTELJÓZEF------ -
MAJKUTJÓZEF------ -
MAKUCHJÓZEF------ -
ROGALSKIJÓZEF------ -
STOLARCZYKJÓZEF------ -
WRÓBELJÓZEF------ -
ROGALSKIKONST.------ -
BAJERMICHAŁ------ -
KLIMEKMIKOŁAJ------ -
ORTMANPIOTR------ -
TWARDOWSKIPIOTR------ -
ZAJĄCPIOTR------ -
GIEREKSTAN.------ -
KOZŁOWSKISTAN.------ -
ZAJĄCSTAN.------ -
FRĄCZEKWINC.------ -
GARWACKIWŁAD.------ -


Powrót do strony głównej