Wojnowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kietrz, pow. głubczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika na cmentarzu przy ruinach kościoła św. Szymona i Judy.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-09-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej