Klenica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bojadła, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-09-10
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KNECHELOTTO--1918-04-01FRANKREICH-- -
RADAMAUGUST--1916-08-13--- -


Powrót do strony głównej