Grodnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olszyna, pow. lubański
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po pomniku poległych w I wojnie.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej