Chocianów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Chocianów, pow. polkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niszczejący pomnik poległych w parku przy ul. Kościuszki.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-11
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej