Trzebnice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chocianów, pow. polkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości po pomniku przy kościele parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej