Potasznia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Milicz, pow. milicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Stary pomnik poległych przerobiony na kapliczkę.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej