Krzyżanowice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krzyżanowice, pow. raciborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Krzyż przydrożny przy ul. Głównej 53. Upamiętnia poległych na wojnie braci. Owalne fotografie nie zachowały się, krzyż pomalowany zieloną farbą olejną.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-10-19
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRUPPAJOHANN------ -
KRUPPAFRANZ------ -


Powrót do strony głównej