Krzeczyn Wielki I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubin, pow. lubiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych miszkańców Krzeczyna Wielkiego zlokalizowany przy polnej drodze w pobliżu kościoła.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-20
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?PAUL--1916-05-02--- -
SCHMIDTGUSTAV--1916-05-30--- -
SCHOLZKARL--1914-12-08--- -


Powrót do strony głównej