Krzeczyn Wielki Ii


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubin, pow. lubiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przeniesiony na teren cmentarza przykościelnego w Krzeczynie Wielkim pomnik poległych mieszkańców Krzeczyna Małego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-20
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej