Grzymalin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Miłkowice, pow. legnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika poległych w I wojnie.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej