Słupice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łagiewniki, pow. dzirżoniowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej