Kątki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Marcinowice, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-10-26
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
??------ -
??------ -
?PAUL------ -
??------ -
??------ -
??------ -
??------ -
??------ -
GRUNDMANN?------ -
KRAFT?GUSTAV------ -
SCHUBERTKARL------ -
THIELLEHERMANN------ -


Powrót do strony głównej