Unisław Śląski


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mieroszów, pow. wałbrzyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych przerobiony na przystanek autobusowy.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-11-04
Nazwisk: Brak



Powrót do strony głównej