Kowalów II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wiązów, pow. strzeliński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła symboliczna na przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-11-07
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SENWITZALFRED--1916-04-09FRANKREICH1887-03-01- -


Powrót do strony głównej