Gajewniki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Nieistniejąca już i nieznana z bliższego położenia mogiła zbiorowa poległych w listopadzie 1914 żołnierzy niemieckich.
Przed 1930 r. żołnierzy ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Szadkowicach.
(Źródło: Dominik Dąbrowski, Jan Kowalski, Żołnierska pamieć. Cmentarze wojenne, groby i miejsca pamięci narodowej na Ziemi Sieradzkiej).

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-11-29
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HOFFMANHEINRICH--1914-11-22--- -
KLINKELHEINRICH--1914-11-22--- -
MACKWILHELM JAKOB--1914-11-22--- -
NEUHAUSPAUL JOHANN--1914-11-22--- -
ZELLHANAUGUST--1914-11-22--- -


Powrót do strony głównej