Krobanów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Nieistniejący niewielki cmentarz wojenny, położony pierwotnie po lewej stronie drogi Zduńska Wola-Łask. Na cmentarzu w 4 mogiłach złożono 6 poległych żołnierzy niemieckich. Każdy z grobów oznaczony był imienną betonową płytą.
Około 1930 r. polegli zostali ekshumowani w ramach akcji komasacji grobów i pochowani na cmentarzu w Szadkowicach.
(Źródło: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi, Rocznik Łódzki).

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-11-29
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BADURAJOSEPH------ -
BUTZKE------- -
HEUCHEMERAUGUST--1914-11-30--- -
RIBBE[WILLI]--1914-11-30--- -
WOLFEMIL REINHOLD--1914-11-30--- -


Powrót do strony głównej