Maciejów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Nieistniejąca mogiła zbiorowa o nieznanej pierwotnej lokalizacji. Mogiła kryła w 5 odrębnych grobach ciała 5 niemieckich żołnierzy
W 1938 r. poległych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Szadkowicach. Tamże przeniesiony został kamienny krzyż, który stoi do dziś.
(Źródło: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi, Rocznik Łódzki).

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-02
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ANDERSCHCESLAUS--1914-11-30--- -
PAROLAWSKIERNST--1914-11-30--- -


Powrót do strony głównej