Małyń


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zadzim, pow. poddębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Nieistniejąca kwatera wojenna na miejscowym cmentarzu. Kwatera obejmowała 3 groby z 4 ciałami poległych niemieckich żołnierzy. Od reszty cmentarza kwatera wydzielona była drewnianym płotkiem.
Mogiły istniały do 1948 roku, kiedy to zajmowane przez nie miejsce przeznaczono pod nowe pochówki. Nie ma informacji o ekshumacji, więc najpewniej ciała poległych leżą tam do dzisiaj.
(Źródło: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi, Rocznik Łódzki).

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-02
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GEPPERTFRANZ--1914-11-18--- -
MAJUNTKEGUSTAV--1914-11-30--- -
WENNRICHGUSTAV--1914-11-27--- -


Powrót do strony głównej