Wilamów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Szadek, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

W pobliżu krzyża na terenie prywatnej posesji nr 1a istniała mogiła z I wojny światowej. Pochowanych tu było12 żołnierzy rosyjskich. Po ekshumacji przeniesiono poległych na cmentarz do Szadkowic.
(Źródło: K. Milewska, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2005, tom 5, str. 156-160)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-11-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej