Sieradz I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sieradz, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Nieistniejąca kwatera wojenna na cmentarzu katolickim. Pierwotna jej lokalizacja znajdowała się na lewo od głównego wejścia. W kwaterze pochowano 14 żołnierzy niemieckich i 2 rosyjskich. Miejsce pochówku zostało zlikwidowane po II wojnie przez księdza Leśniewskiego i przeznaczone na nowe pochówki. Brak informacji o ekshumacji szczątków pozwala przypuszczać, że żołnierze spoczywają w tym miejscu do dziś.
(Źródło: K. Milewska, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2005, tom 5, str. 156-160)

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-09
Nazwisk: 10

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GLOWACKIMARTIN--1917-08-15--- -
JENDRZEJCZIKKONSTANTIN--1917-05-02--- -
KAPLONJOSEPH--1914-12-22--- -
MORGENFELDHUGO ADOLF FERDINAND--1914-12-22--- -
STROZIKMICHAEL--1917-06-24--- -
DATZKARL--1918-10-19--- ZMARŁ NA GRYPĘ
STÄDTER---1914--- ZGINĄŁ PODCZAS ATAKU
HOFFMANNKURT--1914-11-20--- ZMARŁ W SIERADZU
STASCHKOTHEODOR------ -
SCHRBROCK---1917-08-15--- -


Powrót do strony głównej