Sieradz III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sieradz, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Nieistniejąca kwatera wojenna w prawosławnej części sieradzkiego cmentarza. Pierwotnie zlokalizowana była w pobliżu cmentarnego kościoła św. Ducha i obejmowała jedynie 2 groby żołnierzy rosyjskich poległych w 1914 r. Miejsce pochówku po II wojnie zostało zlikwidowane i przeznaczone na nowe pochówki. (Źródło: K. Milewska, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2005, tom 5, str. 156-160)

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-09
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOMARISTOWSIMON WASILIEWICZ--1914--- -


Powrót do strony głównej