Gdańsk III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gdańsk, pow. m. Gdańsk
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika poległych na skwerze przy ul. Okopowej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-11-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej