Drzewica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Drzewica, pow. opoczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Nieistniejąca kwatera na miejscowym cmentarzu parafialnym. Jedyna pozostałością po dawnym cmentarzu jest obelisk przy końcu głównej alejki.
Pierwotnie na cmentarzu pochowano w ponad 45 żołnierzy w austiackich i rosyjskich w 38 mogiłach masowych i 5 mogiłach zbiorowych. W grudniu 1916 r. 45 ciał ekshumowano i przeniesiono na cmentarz w Opocznie.

Źródło opisu i nazwisk: Paweł Budziński, Wielka wojna 1914-1918 w regionie opoczyńskim

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2018-02-12
Nazwisk: 24

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BALBOHARAMOLDINFANT.K.U.K. I.R. 50/20 K.---- -
BLAGAU-INFANT.K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
BOGAJAWLENSKIJSERWIJ IWANOWICZUNT. ARZTUL.R. 51914-08-14--- -
BOKISMITRUINFANT.K.U.K. I.R. 51/18 K.1915-05-19--- -
BUHMANNKARLZGSF.F. GEND. ABT. KMDO.1918-03-18--- -
DEGUCZNICULAC-K.U.K. I.R. 50/4 K.---- -
DENNETERJOHANN-K.U.K. I.R. 63/22 K.1915-05-15--- -
DOBRUSAN--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
FEKETE--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
GELEUS--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
GUSIEWNIKOLAJ-UL.R. 51914-08-14--- -
HODIS--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
HÖHRKARLKADETT ASP.K.U.K. I.R. 63/22 K.1915-05-15--- -
KANTORDEMETERINFANT.K.U.K. I.R. 63/22 K.1915-05-15--- -
MELNIKOWWLADIMIR-1 PARK. 45 ART.1915-03-15--- -
PONGYN--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
RIABKOWNIKOLAJ PAWLOWITZLEUTNANTUL.R. 51914-08-14--- -
ROZBICS--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
SALOMONJANOSINFANT.K.U.K. I.R. 50/11 K.1915-07-20--- -
SEMINN.-I.R. 72/8 K.1915-04-22--- -
SZEPLEKAN--K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -
SZESTIAKOWDIMITRIJ MICHAJLOWIC-ZABAJKAL. KOS. BAT.1915-01-31--- -
SZUNCZANANDREASINFANT.K.U.K. I.R. 511915-06-19--- -
VASILIUANGELUSZUGSF.K.U.K. I.R. 63/11 K.1915-05-16--- -


Powrót do strony głównej