Łęgonice Małe


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Odrzywół, pow. przysuski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niejstniejący cmentarz wojenny, zlikwidowany w 1917 roku (21 poległych ekshumowanych do Opoczna) i ostatecznie w ramach komasacji grobów w roku 1938 (przeniesiony do Odrzywołu).
W roku 1917 na cmentarzu pozostało pochowanych 6 bezimiennych żołnierzy austro-węgierskich, 3 niemieckich (w tym 1 nieznany) i 31 nieznanych żołnierzy rosyjskich. W roku 1938 cmentarz ostatecznie zlikwidowano, zrównano i włączono do terenu cmentarza parafialnego.

Źródło opisu i nazwisk: Paweł Budziński, Wielka wojna 1914-1918 w regionie opoczyńskim

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2018-02-13
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BRAUNECKHEINRICH HERMANNGEFREITERLDW. KAV. SCHÜTZ. R. 11/4 E.1914-08-24--- -
CHRISTOCHOWITZ-UNT. OFFIZ.I.R. 151/11 K.---- -


Powrót do strony głównej