Ramiona


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony w lesie. Ze wsi Ramiona należy kierować się polną drogą na południe. Po wjechaniu w las, po prawej stronie znajduje się kapliczka od niej leśną drogą ok. 100 na zachód. Cmentarz po prawej stronie tej drogi.
Obiekt na planie prostokąta. Pierwotnie ogrodzony był siatką wspartą na betonowych słupkach. Zachowały się resztki ogrodzenia. Mogiły ziemne, na nich betonowe tablice z danymi o pochowanych żołnierzach. Zachowało się 255 tablic, większość nieczytelna. Z prawej strony cmentarza bardzo słabo widoczne 4 mogiły zbiorowe. Przy wejściu współczesny pomnik centralny wykonany z lastriko, na nim tablica z napisem:
POLEGŁYM ŻOŁNIERZOM
ROSYJSKIM I NIEMIECKIM
W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
Pomnik ogrodzony płotkiem z metalowych rurek, wspartych na 4 metalowych słupkach. Obok pomnika metalowy krzyż wysokości 110 cm, osadzony na granitowym cokole. Cmentarz obsadzony świerkami.
Stan zachowania dobry.
Pochowani są tu żołnierze niemieccy i rosyjscy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: 8

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ANDERSHUBERT------ -
KAPALLAOSKAR-4/?---- -
KOBSCH--2/?---- -
LAUSMANN--2/GRN R.41915-03-27--- -
SIENOXATFRANZ-7/IR 441915-03-19--- -
STR?REINHOLDUFFZ4/IR 441915-03-22--- -
TROCERPAULRES.1/GRN R.41915-03-20--- -
WASTER--8/GRN R.41915-03-21--- -


Powrót do strony głównej