Ulinia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wicko, pow. lęborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik umiejscowiony jest przed wejściem na cmentarz dawnych mieszkańców wsi. Wykonany jest z kamienia narzutowego ustawionego na dwustopniowej podstawie z kamiennych kostek. Wysokość pomnika to około 160 cm. Wymiary podstawy to około 200x100 cm. Nie zachowała się oryginalna płyta inskrypcyjna umocowana niegdyś śrubami do kamienia. Zapewne znajdowała się tam lista osób poległych podczas działań wojennych.

Źródło: Cmentarze Ziemi Lęborskiej

Opracowanie:Marek Drzewiecki
Data danych:2018-07-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej