Pcim


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pcim, pow. myślenicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Pojedynczy grób nieznanego żołnierza znajduje się na cmentarzu parafialnym, na jego północnym krańcu.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-08-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej