Grzybowo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Września, pow. wrzesiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Pamiątkowy krzyż na cmentarzu przykościelnym, poświęcony poległemu mieszkańcowi wsi.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2018-10-01
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
PÓŁTORAKJAN--1917-07-16YPERN1898-06-19GRZYBÓW -


Powrót do strony głównej