Dunajek


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świętajno, pow. szczycieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych zlokalizowany przy drodze w pobliżu przystanku PKS.

Opracowanie:
Data danych:2018-10-01
Nazwisk: 16

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DOMBROWSKIR.------ -
DYCKR.------ -
GILLANDTF.------ -
HORNF.------ -
JESCHULLA.------ -
JESCHULLG.------ -
KORNATZG.------ -
KULLACKG.------ -
PODLASKYG.------ -
SCHÜLZF.------ -
SKIRLOF.------ -
SKIRLOO.------ -
SKIRLOA.------ -
STEMMERE.------ -
STEMMERO.------ -
TROTZWITZO.------ -


Powrót do strony głównej