Turowo Duże


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2018-10-04
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WELT-MUSK.3 KOMP. FELD. - INFTR. BATL. 511914--- -


Powrót do strony głównej