Policzna


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Policzna, pow. zwoleński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny zlokalizowany w lesie na przedłużeniu ul. Osiedlowej. Napisz na pomniku: "TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE ARMII AUSTRO-WĘGIERSKIEJ ORAZ KRAKOWSKIE DZIECI-STASZKI, KTÓRZY POLEGLI PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W TRAKCIE BITWY 23/24 PAŹDZIERNIKA 1914. SPOCZYWA TUTAJ 1200 ŻOŁNIERZY AUSTRO-WĘGIERSKICH I 150 ŻOŁNIERZY POLSKICH. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI"

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2018-10-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej