Beradz II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Klimontów, pow. sandomierski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojnenny przy dodze, między Beradzem a Górami Pęchowskimi.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2018-11-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej