Niemysłów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Poddębice, pow. poddębicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła na cmentarzu katolickim, położona w centralnej części, w pobliżu studni. Spoczywa tu jeden żołnierz armii austro-węgierskiej.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2018-12-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CURMIAKJOSEPHOESTERR DRAGONER-1915-10-19--- -


Powrót do strony głównej